Sejarah Kuta Nganjuk

 


Jaman biyen Nganjuk iku  jeneng  asline Anjuk Ladang,ing kitab basa Jawa kuna artine Panggonan kamenangan .(tanah kemenangan) . sing dibangun ing taun 937 masehi, saka peta Jawa tengan lan Jawa Timur ing  taun 1811 kang ana ing buku tulisane Peter Carey  judule “ Orang Jawa dan Masyarakat Cina  (1755-1825)” . yen dicermati peta kasebut tibakke daerah Nganjuk iku di bagi dadi 4 daerah yaiku Berbek,Gondang, Nganjuk, Kertosono.  Ke-4 daerah iki daerah kang dikuasai Landa lan Kasultanan Yogyakarta .nanging  daerah Nganjuk  klebu mancanegara kasuhunan Surakarta.
 
Awit anane Perjanjian sepreh 4 juli 1830 kekuasaan lan pengawasan Nederlandsch Government. alure sejarah kabupaten Nganjuk awit  saka panggonan kabupaten Berbek sing dipimpin kaliyan Raden Tumenggung Sosrokusumo I,      Ing Statsblad van Nederlansch Indie No.107, kang dijeberake  4 Juni 1885, muat SK Gubernur Jendral saka Nederlandsch Indie tanggal 30 Mei 1885 No 4/C ngenani wates-wates IbukotaTulung agung, Trenggalek, Nganjuk lan Kertosono, antara lain disebutkan: III tot hoafdplaats Ngandjoek, afdeling Berbek, de navalgende Wijken en kampongs : de Chineeshe Wijk de kampong Mangoendikaran de kampong Pajaman de kampong Kaoeman. kelawan ditetapke Kuta Nganjuk sing isinei kampung karo desa kasebut dadi  ibukota Kabupaten Nganjuk.0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews